HİZMETLER

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlarından oluşur.

İş sağlığı ve iş güvenliğinin temel amaçlarından bazıları şunlardır;

Çalışanların korunması, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı meydana getirmek
Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak
Kazalara yol açabilecek etkenleri önceden tespit edip gerekli önlemleri alarak, oluşabilecek direkt ve dolaylı zararları önlemek üretimin devamlılığını sağlamak çalışma verimi arttırmak.

İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları:

Rehberlik ve Danışmanlık
Risk değerlendirmesi
Sağlık Gözetimi
Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt
İlgili Birimlerle İşbirliği