HİZMETLER

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Yönetici ve Çalışanların Eğitimleri

Temel iş güvenliği ile ilgili konularda yönetici ve personele eğitim verilmesidir. Eğitim sonunda eğitime katılan personele eğitim katılım sertifikası düzenlenir.

Temel İSG Eğitimleri
Risk Analizi Eğitimi
İş Güvenliği Kurul Eğitimi
Yüksekte Çalışma Eğitimi
İskele Eğitimi
İş Kazası ve Mesleki Hastalıklardan Korunma
Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi
Acil Durum ve Kriz Yönetimi
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama
Yangın Önlemleri ve Yangınla Mücadele
Elektrikli İşlerde İş Güvenliği Eğitimi
Kapalı ve Tehlikeli Alanlarda Çalışma Güvenliği
Gözlemci(Gözcü) Eğitimi
Kaldırma Ekipmanları Eğitimi
Tehlike Bilinci Eğitimi
Yasal Mevzuat Eğitimi
İş Kazalarından Doğan Cezai Ve Hukuki Sorumluluklar
Ergonomi
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar
Fiziksel Risklere Karşı Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
Radyasyonlu Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri
Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri
Radyo Frekans Tesislerinde ve Alanlarında İSG Eğitimi
Rüzgar Güllerinde Yüksekte Çalışma Eğitimi
Güvenli Sürüş Temel Eğitimi
Elle Kaldırma Taşıma İşleri Eğitimi
Patlayıcı Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği eğitimi
Atölyelerde Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri