HİZMETLER

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

İşyeri Hekimi Kimdir?

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça
yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimlerdir.

İşyeri Hekiminin Sorumlulukları;

Rehberlik ve Danışmanlık
Risk değerlendirmesi
Sağlık Gözetimi
Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt
İlgili Birimlerle İşbirliği