HİZMETLER

Mobil Sağlık Hizmetleri

Mobil Sağlık Hizmetleri- Grup Şirketimiz Tarafından Sağlanmaktadır

Mobil Sağlık Hizmeti Nedir?

Mobil Sağlık Hizmeti; işyerlerinin çalışanlarına meslek hastalığı ile ilgili belirli periyotlar da yaptırmaları gereken tıbbi tahlil ve tetkikleri kendi çalıştıkları yerde yapmalarına olanak sağlayan mobilize edilmiş bir sağlık hizmetidir.

Fizyolojik Testler

Akciğer Grafisi
Odiometri Testi (İşitme Testi)
Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
Göz Muayenesi (Refraktometre İle)

Laboratuvar Testler

Tam Kan Sayımı (Hemogram)
Tam İdrar Tahlili (TİT)
Aşılar (Tetanos, Grip, Sarılık)